Đồ uống cần tránh trong chế độ ăn ketogen

Chắc chắn bạn đã tự hỏi mình nếu uống rượu trong khi ăn kiêng Đó là khuyến khích, hoặc nếu nó có thể gây ra một số tác động tiêu cực trong toàn bộ quá trình bạn đã làm để giảm cân.

các chế độ ăn ketogen Thật là phức tạp để làm theo, đặc biệt là nếu chúng ta tính đến việc chúng ta có thể có các cam kết công việc hoặc xã hội trong đó rượu thường có mặt.

Trong chế độ ăn ketogen chúng ta biết rằng chúng ta phải chăm sóc carbohydrate mà chúng ta tiêu thụ vì chúng ta có thể thoát khỏi ketosis.

Đối với câu hỏi liệu rượu có thể được thực hiện trong chế độ ăn ketogen, đây là câu trả lời:

Tránh rượu vang bia bởi vì chúng chứa rất nhiều carbohydrate và theo nghĩa này, tốt hơn là dùng rượu nhưng thận trọng, vì chúng chứa nhiều đường tự nhiên được sản xuất trong các quy trình chưng cất.


Y HọC Video: [VLOG] KẾT QUẢ ĂN KIÊNG KIỂU KETO TRONG 7 NGÀY (không cần vận động) (Tháng Chín 2022).