Sinh lý học

Đối mặt với cuộc đấu tay đôi

Mất người thân chắc chắn là một trong những trải nghiệm bi thảm nhất trong cuộc đời gây ra nỗi đau không thể khắc phục, nỗi buồn sâu sắc và thậm chí là trầm cảm. Có những nghiên cứu cho thấy khoảng 85 và 90% người sống trong một cuộc đấu tay đôi được coi là bình thường và phần còn lại có thể bước vào một cuộc đấu tay đôi kéo dài hoặc phức tạp. ĐọC Thêm

Bạn đã sẵn sàng cho cái chết?

Bạn có biết làm thế nào để đối mặt với cái chết? Đây là điều chắc chắn duy nhất trong cuộc sống này, tuy nhiên, chúng ta phải học cách vượt qua nó và đối mặt với nó thông qua tang tóc. ĐọC Thêm