Biểu tượng:

Khi chúng ta lấy một thuốc, chúng tôi thường nhìn vào ngày của bạn hết hạn. Tuy nhiên, có những dữ liệu khác từ hộp mà bạn nên kiểm tra, lưu ý. Biểu tượng:Vòng kết nối Cho biết nếu thuốc được bán có...

Vì vậy, nó hoạt động:

Bạn chắc chắn đã thấy rằng nó là một trong những thuốc yêu cầu nhiều nhất trong trường hợp cấp cứu y tế, nhưng bạn có biết tác dụng của nó?Cái còn gọi là epinephrine, đó là một hormone và chất dẫn...