1. St. John's Wort

Cảm thấy một sự thờ ơ nhất định cho sự xuất hiện của mùa thu Điều đó là bình thường vì thiếu ánh sáng mặt trời ảnh hưởng đến hóa học não nên bạn có thể bị buồn ngủ, nỗi buồn, mất hứng thú và thậm chí...

Đúng tư thế của bạn

Nếu bạn có một cuộc hẹn rất quan trọng và bạn không biết làm thế nào để trông mỏng hơn trong vòng chưa đầy 24 giờ ... hãy xem những lời khuyên này!María Fernanda Montiel Beteta, tư vấn hình ảnh, chia...