Họ là những đồng minh tốt nhất của bạn ...

 

Hãy tính đến! Phần lớn sức khỏe của ruột của bạn phụ thuộc vào sự cân bằng giữa 100 tỷ vi khuẩn (khoảng 10 pound hoặc 4. 54 gram vi sinh vật.) Điều quan trọng nhất là mỗi người có một tổ hợp vi khuẩn duy nhất, như được mô tả bởi Đại học Texas

 

Họ là những đồng minh tốt nhất của bạn ...


Y HọC Video: [NHẠC CHẾ] - NHẬU CŨNG LÀ 1 ĐAM MÊ - Hậu Hoàng ft Nhung Phương (Tháng Chín 2022).