Các bác sĩ và nhà nghiên cứu cần tiến hành nhiều thí nghiệm để đảm bảo rằng phương pháp điều trị lâm sàng phù hợp với mọi người. Ứng dụng của phương pháp khoa học nó đã được mở rộng với thử nghiệm trước khi nó có thể được áp dụng ở người.

Các nghiên cứu được theo dõi cẩn thận bởi các nhà nghiên cứu và trước khi sử dụng chúng, chúng phải được kiểm tra để kiểm tra kết quả của chúng.

Các thí nghiệm là một phần nhỏ của cuộc điều tra. Nói chung là giai đoạn cuối nơi kiểm tra giả thuyết ban đầu. Đây là một quá trình lâu dài và gian khổ để đảm bảo hiệu quả và an toàn của thuốc.

Các thử nghiệm lâm sàng được thiết kế để xác định hiệu quả và độ an toàn của thuốc thử nghiệm và quy trình trị liệu. Họ cũng là để xác định liệu can thiệp này là tốt hơn so với liệu pháp tiêu chuẩn hoặc thủ tục lâm sàng.


Y HọC Video: Báo cáo nghiên cứu lâm sàng (Tháng Sáu 2021).