Xác định nguyên nhân!

Bạn đã cười rất nhiều đến nỗi bạn vô tình cảm thấy làm thế nào một số nước tiểu thoát ra? Điều này không làm bạn xấu hổ, trái lại, đó là tình trạng hàng ngày mà hàng triệu người sống trên toàn thế giới.

Ở Mexico có khoảng 6 triệu người được chẩn đoán mắc chứng tiểu không tự chủ


Y HọC Video: Xác Định Nguyên Nhân Rơ Le Nhiệt Nhảy Đuôi Nhiều Lần (Tháng Tám 2022).