Đây là tác dụng của việc giữ bí mật về sức khỏe của bạn ...

Ai không có bí mật? Nó hoàn toàn hợp lệ; Tuy nhiên, những gì bạn che giấu có thể được phản ánh theo cách tiêu cực trong sức khỏe của bạn ...Các nhà khoa học từ Đại học Columbia đã thực hiện hai cuộc...

Liệu pháp âm nhạc để thư giãn tâm trí của bạn và loại bỏ lo lắng

Lo lắng là một rối loạn tâm lý thường xảy ra sau thời gian căng thẳng nghiêm trọng.Rachel Dove, tác giả của cuốn sách Lo âu: dịch bệnh đang càn quét thế hệ, đảm bảo rằng sự lo lắng đã trở thành sự...