Chọn một trong đó đi với tính cách của bạn!

Lắng nghe giai điệu yêu thích của bạn không chỉ có lợi cho tâm trạng của bạn. Một nghiên cứu về khoa tâm thần kinh tại Đại học Emory ở Atlanta nói rằng chơi một nhạc cụ có thể ngăn ngừa sự suy giảmNhận thức ở tuổi già.

Học cách diễn giải một bài hát (ngoài việc hát) củng cố mạng lưới thần kinh và cho phép bộ não hoạt động liên tục trong quá trình học, tạo ra các tương tác tinh thần mới ", chỉ ra nghiên cứu

 

Chọn một trong đó đi với tính cách của bạn!

Học chơi một nhạc cụ có lợi cho sức khỏe của bạn, vì vậy chúng tôi cung cấp cho bạn một số tùy chọn.

1. Trống Ngoài âm thanh, nhạc cụ này tạo ra các rung động có thể tạo điều kiện cho việc học nhạc nếu bạn bị khiếm thính. Vì theo một nghiên cứu về Đại học Tây Bắc, Hoa Kỳ , vấn đề này có thể được cải thiện trong một môi trường âm thanh; ví dụ, tại một bữa tiệc.


Y HọC Video: Chọn Nghề Phù Hợp Với Tính Cách (Tháng Chín 2020).